wordpress themes.

Просмотры: 87

Зміни в оподаткуванні операцій з цінними паперами

Починаючи з 1 січня 2014 року відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень» від 24.10.2013 року № 657-VII з підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України виключено норму, яка дозволяла операції з цінними паперами та деривативами, що придбані до 1 квітня 2011 року, відображати в обліку при визначенні податку на прибуток підприємств за правилами, що діяли на момент придбання таких цінних паперів. Слід зазначити, що до 1 квітня 2011 року такі правила застосовувались згідно із пунктом 7.6 статті 7 Закону України від 28.12.1994 року № 334 «Про оподаткування прибутку підприємств».

Тобто, відтепер операції з торгівлі цінними паперами та деривативами, придбаними до 1 квітня 2011 року, оподатковуються в порядку встановленому пунктами 153.8 та 153.9 статті 153 Податкового кодексу України.

Також для платників податку на прибуток – емітентів цінних паперів Законом № 657 з 1 січня 2014 року оновлено норму підпункту 153.4.3 пункту 153.4 статті 153 Податкового кодексу України щодо визнання доходів та витрат за борговими цінними паперами.

Отже, починаючи із зазначеної дати за борговими цінними паперами, емітованими платником податку, суми процентів включаються до складу його витрат за правилами, визначеними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. У разі розміщення платником податку боргових цінних паперів вище або нижче номінальної вартості, прибуток або збиток від їх розміщення відноситься до складу його доходів або витрат у податковий період, протягом якого відбулося погашення/викуп таких цінних паперів.

Ви можете залишити коментар, або посилання на Ваш сайт.