wordpress themes.

Просмотры: 142

Запрошення в податкову за новою формою

Міністерством доходів і зборів України наказом від 06.02.2014р. № 120 затверджено форму повідомлення про запрошення платника податків, зборів, платежів або його представників до органу доходів і зборів.

Нагадуємо, що  відповідно до пп.20.1.1 п.20.1. ст.20 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право  запрошувати платників податків або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства, у тому числі законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи.

Письмові повідомлення про такі запрошення надсилаються не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня запрошення рекомендованими листами, в яких зазначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошується платник податків (представник платника податків). Зазначені запрошення повинні бути відповідним чином підписані та завірені печаткою контролюючого органу.

У разі направлення запрошення представникам платника податків, зборів, платежів в Повідомлені зазначаються П.І.Б. фізичної особи, найменування юридичної особи представника та платника податків, в інтересах якого діє представник.

Також, у запрошенні вказується податковий номер або серія та номер паспорта для фізичних осіб – платників податків, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь – які платежі за серію та номером паспорта.

 

Ви можете залишити коментар, або посилання на Ваш сайт.