wordpress themes.

Просмотры: 112

Заповнюємо правильно нову форму Книги обліку доходів та витрат

Нова форма Книги обліку доходів і витрат складається з 9 граф (замість 12) і не містить колонок, де слід було відображати залишки товарних запасів, матеріалів, сировини на кінець звітного періоду та інформацію про внутрішнє переміщення товарів і запасів.

 

Графа 1 – дата запису,

Графа 2 – сума доходу, отриманого від здійснення господарської або незалежної професійної діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема кошти, що надійшли на поточний рахунок, касу платника податків та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

Сума повернутих самозайнятою особою коштів за товари (роботи та послуги) та/або повернутої передплати вказується у графі 3.

Графа 4 розраховується як різниця між отриманим доходом від здійснення господарської або незалежної професійної діяльності (графа 2) та сумою повернутих самозайнятою особою коштів за товари (роботи та послуги) (графа 3).

Графа 5 – реквізити документа, який підтверджує понесені витрати, що безпосередньо пов’язані з отриманим доходом ( платіжне доручення, прибутковий касовий ордер, квитанція, фіскальний чек, акт закупки (виконаних робіт, наданих послуг) та інші первинні документи, що засвічують факт оплати товарів, робіт, послуг).

Графа 6 – сума витрат, які документально підтверджені та безпосередньо пов’язані з отриманням доходу за підсумками дня.

Графа 7 – сума витрат на оплату праці та нарахування на оплату праці найманих осіб за звітний місяць.

Графа 8 – сума інших витрат, безпосередньо пов’язаних з одержанням доходу, які не зазначені в графах 6 та 7, серед яких витрати на сплату послуг, зв’язку, орендних та комунальних платежів тощо.

Графа 9 – сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується як різниця між сумою доходу за звітний період (графа 4) та сумою понесених витрат від провадження господарської або незалежної професіональної діяльності (графи 6, 7, 8).

Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат фізичними особами-підприємцями, які працюють на загальній системі оподаткування, та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, встановлений наказом Міндоходів від 16.09.2013 № 481.

Ви можете залишити коментар, або посилання на Ваш сайт.