wordpress themes.

Просмотры: 82

Встигнути до 10 травня: важливо для власників ліцензій на виробництво й обіг спирту, алкоголю і тютюну

У Богодухівській ОДПІ нагадують, що звіти щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів необхідно подати до 10 травня 2016 року.

Форми звітності з виробництва й обігу спирту етилового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядки їх заповнення, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016 № 49.

Таку звітність подають суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на види діяльності, пов’язані з виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Звіти складаються окремо за кожний місяць до 10 числа місяця, що настає за звітним, та подаються до органів фіскальної служби за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Варто взяти до уваги, що відповідно до Закону України від 19 грудня 1995 р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» за неподання чи несвоєчасне подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі 17000 гривень.

 

Про завершення кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2015 році

Державна фіскальна служба України повідомляє про завершення кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2015 році.

Нагадуємо, що податковим законодавством установлено строк подання декларацій про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація) для громадян та осіб, які проводить незалежну професійну діяльність, – до 01 травня року, що настає за звітним.

Відповідно до п. 49.20 ст. 49 Податкового кодексу України (далі – Кодекс),  якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Зауважуємо, що відповідно до статті 67 КЗпП, у випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Отже, першим робочим днем у травні буде 04.05.2016.

Враховуючи викладене, із врахуванням вимог п. 49.20 ст. 49 Кодексу, останнім днем строку подання податкових декларацій за звітний податковий період 2015 рік для громадян та осіб, які проводить незалежну професійну діяльність,  вважається 04 травня 2016 року.

З 1 травня підвищується мінімальна заробітна плата

Головне управління ДФС у Харківській області повідомляє, що згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» з 1 травня 2016 року підвищується рівень заробітної плати та прожиткового мінімуму. На період з 01.05.2016 року до 30.11.2016 року їх розмір становитиме 1450 грн.

Водночас звертаємо увагу, що згідно зі ст. 3 Закону про оплату праці, мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт).

Таким чином сума заробітної плати працівнику с з 1 травня 2016 року не повинна бути менше вказаного розміру.

За недодержання роботодавцями мінімально встановлених розмірів зарплати, їх може бути притягнуто до відповідальності відповідно до ст. 265 КЗпП.

Крім того, розмір мінімальної заробітної плати впливає на розрахунок єдиного соцвнеску.

Нагадуємо, що з 01.01.2016 р. ставка для нарахування ЄСВ становить 22% до визначеної бази нарахування.

Але ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ установлено порядок нарахування ЄСВ, якщо база його нарахування не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід. У такому разі сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки ЄСВ (22%).

Тобто з 01.05.2016 р. розмір мінімального страхового внеску становитиме 319,00 грн  (1450 грн*22%).

На рівні мінімального страхового внеску мають сплачувати ЄСВ за себе фізособи-підприємці платники єдиного податку та самозайняті особи.

Також зміниться максимальна величина доходу, на яку потрібно нараховувати ЄСВ. З 01.01.2016 року вона становить 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на місяць нарахування доходу. Тож з 01.05.2016 р.  вона дорівнюватиме  36 250 грн  (1450 грн *25).

Відповідно збільшиться  максимальний розмір нарахованого ЄСВ.  З 01.05.2016 р. він становитиме 7975 грн (36250 грн * 22%) або 3048,63 грн (36250 грн*8,41%) при нарахуванні ЄСВ на зарплату працівника-інваліда, якщо роботодавцем є юрособа.

 

 

Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення

Статтею 16 Закону України від 19.12.1995 № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» встановлено, що суб’єкти господарювання, які отримали передбачені цим Законом ліцензії, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за формою, встановленою цим органом.

Відповідно до ч. 3 ст. 16 Закону № 481, наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016 № 49 затверджено форми звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення (далі – Наказ № 49), який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 березня 2016 року за № 340/28470 та опубліковано 22.03.2016 в Офіційному віснику України (2016р., № 21, стор. 312, стаття 846, код акту 81094/2016), зокрема:

1). Форма звіту № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту».

Порядком заповнення форми звіту № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту» встановлено, що звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (далі – Звіт № 1-РС) подають суб’єкти господарювання, які виробляють спирт етиловий ректифікований, біоетанол, спирт етиловий-сирець, спирт етиловий технічний, спирт етиловий денатурований (спирт технічний), спирт етиловий ректифікований денатурований, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт коньячний і плодовий (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракції), спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий, фракцію головну етилового спирту та/або інший спирт (далі – спирт), незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.

Звіт № 1-РС в електронній формі подається засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.

Звіт № 1-РС складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Інформація подається за кожним місцем виробництва та видами спиртів. Одиниці виміру для спирту – декалітри в перерахунку на безводний спирт
(далі – дал б. с.). Інформація про надходження на підприємство конфіскованої продукції вноситься до форм звіту окремим рядком. Інформація про залишки на кінець звітного місяця вноситься відповідно до акта інвентаризації.

Головні управління ДФС подають зведений Звіт № 1-РС у розрізі підприємств за кожним місцем виробництва продукції, підсумок – за видами продукції до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним.

Заповнення форми Звіту № 1-РС здійснюється з використанням кодів продукції згідно з додатком до Наказу № 49.

Звіт № 1-РС складається з двох розділів (кожен розділ оформляється на окремому аркуші), зокрема, розділ І «Рух спирту» та розділ ІІ «Реалізація спирту».

Порядком заповнення розділу І «Рух спирту» встановлено, що:

у графах 1, 2 зазначаються відповідно вид та код спирту згідно з додатком до Наказу № 49;

у графі 3 зазначається кількість спирту в місцях зберігання на початок звітного місяця;

у графі 4 зазначається кількість спирту, виробленого та переданого в місця його зберігання;

у графі 5 зазначається кількість спирту, отриманого від інших суб’єктів господарювання та/або переданого з інших місць провадження діяльності з виробництва такої продукції одного суб’єкта господарювання до місць його зберігання, у тому числі конфіскованого;

у графі 6 зазначається загальна кількість реалізованого спирту.

у графі 7 зазначається загальна кількість реалізованого спирту на внутрішньому ринку;

у графі 8 зазначається загальна кількість реалізованого спирту на експорт;

у графі 9 зазначаються втрати спирту при зберіганні, відпуску на лабораторні потреби тощо;

у графі 10 зазначається кількість спирту в місцях зберігання на кінець звітного місяця;

у графі 11 надаються пояснення щодо заповнення граф 5, 9.

Порядком заповнення розділу ІІ «Реалізація спирту» взстановлено, що:

у графі 1 зазначається код адміністративно-територіальної одиниці, у якій зареєстрований споживач спирту, згідно з додатком до Наказу № 49. При експорті спирту проставляється код 28;

у графі 2 зазначається найменування споживача спирту, при експорті спирту зазначаються найменування споживача та країна;

у графі 3 зазначається код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта суб’єкта господарювання (споживача спирту), серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

у графі 4 зазначається кількість відвантаженого спирту;

у графах 5, 6 зазначаються відповідно вид та код відвантаженого спирту згідно з додатком до Наказу № 49;

у графах 7, 8 зазначаються відповідно вид та код продукції, на виробництво якої отримується спирт, при експорті спирту зазначені графи не заповнюються;

у графі 9 надаються необхідні пояснення.

2). Форма звіту № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв».

Порядком заповнення форми звіту № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв» встановлено, що звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв (далі – Звіт № 2-РС) подають суб’єкти господарювання незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.

Звіт № 2-РС в електронній формі подається засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.

Звіт № 2-РС складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Інформація подається за видами алкогольних напоїв згідно з додатком до Наказу № 49.

Органи ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання подають зведений Звіт № 2-РС у розрізі підприємств, підсумок – за видами продукції до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним.

Звіт № 2-РС складається з двох розділів (кожен розділ оформляється на окремому аркуші), зокрема, розділ І «Обіг алкогольних напоїв» та розділ ІІ «Обсяги отримання та відвантаження виноматеріалів», який заповнюють виключно підприємства – виробники виноробної продукції.

Порядком заповнення розділу І «Обіг алкогольних напоїв» встановлено, що:

у графах 1, 2 зазначаються відповідно вид та код алкогольних напоїв згідно з додатком до Наказу № 49;

у графі 3 вказуються одиниці виміру, відповідно до яких складається звіт. дані щодо коду продукції згідно з УКТ ЗЕД 2208 (крім виноробної продукції) вносяться до таблиці в дал б. с. та у фізичному обсязі (дал);

у графі 4 вказується кількість алкогольних напоїв в місцях зберігання на початок звітного місяця;

у графі 5 вказується кількість готової продукції, яка передана з виробництва до місця її зберігання у звітному місяці;

у графі 6 вказується кількість готової продукції, яка надійшла в місце зберігання у звітному місяці з торговельної мережі, за імпортом тощо;

у графі 7 вказується кількість імпортної продукції, яка надійшла на підприємство у звітному місяці;

у графі 8 вказується загальна кількість реалізованої продукції у звітному місяці;

у графі 9 вказується кількість продукції, яка реалізована на внутрішньому ринку у звітному місяці;

у графі 10 вказується кількість продукції, яка реалізована на експорт у звітному місяці;

у графі 11 вказуються втрати при зберіганні, відпуску продукції на лабораторні потреби тощо у звітному місяці;

у графі 12 вказується кількість продукції, яка відпущена іншим підрозділам підприємства для виробництва алкогольних напоїв у звітному місяці;

у графі 13 вказується кількість алкогольних напоїв у місцях зберігання на кінець звітного місяця;

у графі 14 надаються пояснення до граф 6 – 12 (у разі наявності). звітні дані щодо продукції, на яку встановлено два коди згідно з УКТ ЗЕД, проставляються окремо за кожним кодом.

Порядком заповнення розділу ІІ «Обсяги отримання та відвантаження виноматеріалів» встановлено, що:

у графі 1 вказується найменування або прізвище, ім’я, по батькові постачальника виноматеріалів;

у графі 2 вказується код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта суб’єкта господарювання (постачальника виноматеріалів). Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

у графі 3 вказується код адміністративно-територіальної одиниці споживача виноматеріалів згідно з додатком до Наказу № 49;

у графі 4 вказується найменування або прізвище, ім’я, по батькові споживача виноматеріалів;

у графі 5 вказується код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта суб’єкта господарювання (споживача виноматеріалів). Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

у графі 6 вказується кількість відвантажених (отриманих, у тому числі імпортованих) виноматеріалів;

у графі 7 вказується вид продукції;

у графі 8 вказується код продукції;

у графі 9 вказується мета використання виноматеріалів (вид);

у графі 10 вказується мета використання виноматеріалів (код)(графи 9 та 10 заповнюються у разі відпуску виноматеріалів на власне виробництво, у разі відпуску виноматеріалів іншому суб’єкту господарювання дані графи не заповнюється, а суб’єкт господарювання, який придбав виноматеріал зазначає  у свому звіті мету використання таких виноматеріалів);

у графі 11 надаються необхідні пояснення.

3). Форма звіту № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів».

Порядком заповнення форми звіту № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів» встановлено, що звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів (далі – Звіт № 3-РС) подають суб’єкти господарювання, які виробляють тютюнові вироби, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.

Звіт № 3-РС в електронній формі подається засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.

Звіт № 3-РС складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Органи ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання подають зведений Звіт № 3-РС у розрізі підприємств, підсумок – за видами продукції до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним.

Звіт № 2-РС складається з двох розділів (кожен розділ оформляється на окремому аркуші), зокрема, розділ І «Обіг тютюнових виробів» та ІІ «Обсяги реалізації тютюнових виробів».

Порядком заповнення розділу І «Обіг тютюнових виробів» встановлено, що:

у графах 1, 2 зазначаються відповідно вид та код продукції згідно з додатком до Наказу № 49;

у графі 3 зазначаються одиниці виміру тютюнових виробів, які застосовуються при складанні Звіту № 2-РС:

сигарети з фільтром – млн штук;

сигарети без фільтра – млн штук;

цигарки – млн штук;

сигари – млн штук;

сигарили – млн штук;

тютюн люльковий – тонни;

тютюн нюхальний – тонни;

тютюн смоктальний – тонни;

тютюн жувальний – тонни;

інші тютюнові вироби – млн штук або тонни;

тютюнова сировина УКТ ЗЕД 2401 – млн штук або тонни;

тютюнова сировина УКТ ЗЕД 2403 – млн штук або тонни.

у графі 4 зазначається залишок продукції власного виробництва;

у графі 5 зазначається кількість імпортованої продукції, у тому числі сировини, у звітному місяці;

у графі 6 зазначається кількість виробленої продукції за звітний місяць;

у графі 7 зазначається загальна кількість тютюнових виробів власного виробництва, реалізованих у звітному місяці;

у графі 8 зазначається кількість тютюнових виробів, реалізованих на внутрішньому ринку;

у графі 9 зазначається кількість тютюнових виробів, реалізованих на експорт;

у графі 10 вказуються втрати при виробництві, зберіганні, відпуску продукції на лабораторні потреби тощо;

у графі 11 зазначається кількість реалізованої у звітному місяці імпортованої тютюнової продукції, у тому числі сировини;

у графі 12 зазначається кількість тютюнових виробів власного виробництва на кінець звітного місяця;

у графі 13 надаються необхідні пояснення.

Порядком заповнення розділу ІІ «Обсяги реалізації тютюнових виробів» встановлено, що:

у графі 1 зазначається код продукції згідно з додатком до
Наказу № 49;

у графі 2 зазначається перелік тютюнових виробів, що виробляються виробником в Україні, за їх власною назвою;

у графі 3 зазначаються одиниці виміру тютюнових виробів;

у графі 4 зазначається загальна кількість реалізованих тютюнових виробів за звітний місяць;

у графі 5 зазначається кількість реалізованих тютюнових виробів на внутрішньому ринку за звітний місяць;

у графі 6 зазначається кількість реалізованих тютюнових виробів на експорт за звітний місяць;

у графі 7 надаються необхідні пояснення.

4). Форму звіту № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі».

Порядком заповнення форми звіту № 1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі» встановлено, що звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі (далі – Звіт № 1-ОА) подають суб’єкти господарювання, які одержали ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.

Звіт № 1-ОА в електронній формі подається засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.

У разі якщо суб’єкт господарювання має у своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами, Звіт № 1-ОА заповнюється в цілому щодо підприємства з урахуванням усіх структурних одиниць.

Інформація подається за кодами та видами алкогольних напоїв згідно з додатком до Наказу № 49.

Одиницею виміру, яка застосовується при складанні Звіту № 1-ОА, є  тисяч декалітрів (тис. дал).

Інформація у розрізі контрагентів подається згідно з розділами ІІ та ІІІ Звіту № 1-ОА.

Звіт складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Головні управління ДФС подають зведений Звіт № 1-ОА у розрізі підприємств до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним.

Звіт № 1-ОА складається з трьох розділів (кожен розділ оформляється на окремому аркуші), зокрема, розділ І «Обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв», розділ ІІ. Перелік контрагентів, у яких здійснювалося придбання алкогольних напоїв та розділ ІІІ Перелік контрагентів, яким здійснювалася реалізація алкогольних напоїв.

Порядком заповнення розділу І «Обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв» встановлено, що:

у графах 1, 2 зазначаються відповідно код та вид продукції згідно з додатком до Наказу № 49;

у графі 3 зазначається залишок алкогольних напоїв на початок звітного місяця (у т.ч. суб’єкт господарювання – виробник у даному звіті зазначає у графі 3 залишки готової продукції (алкогольних напоїв) на початок звітного місяця);

у графі 4 зазначається обсяг придбання алкогольних напоїв усього за звітний період суб’єктом господарювання, який здійснює оптову торгівлю алкогольними напоями;

у графі 5 зазначається обсяг придбання алкогольних напоїв суб’єктом господарювання у виробника алкогольних напоїв у звітному місяці (суб’єкт господарювання – виробник у даному звіті зазначає у графі 5 продукцію як власного виробництва так і продукцію яку було придбано у іншого суб’єкта – виробника);

у графі 6 зазначається обсяг придбання алкогольних напоїв суб’єктом господарювання у підприємств оптової торгівлі у звітному місяці;

у графі 7 зазначається обсяг придбання алкогольних напоїв суб’єктом господарювання за імпортом у звітному місяці;

у графі 8 зазначається обсяг реалізації алкогольних напоїв усього за звітний період;

у графі 9 зазначається обсяг реалізації алкогольних напоїв у роздрібну торгівлю у звітному місяці;

у графі 10 зазначається обсяг реалізації алкогольних напоїв підприємствам оптової торгівлі у звітному місяці;

у графі 11 зазначається обсяг реалізації алкогольних напоїв на експорт у звітному місяці;

у графі 12 зазначається залишок алкогольних напоїв на кінець звітного місяця (у т.ч. суб’єкт господарювання – виробник у даному звіті зазначає у графі 12 залишки готової продукції (алкогольних напоїв) на кінець звітного місяця);

у графі 13 надаються необхідні пояснення.

Порядком заповнення розділів ІІ та ІІІ Звіту № 1-ОА про перелік контрагентів, у яких/яким здійснювало(а)ся придбання/реалізація алкогольних напоїв встановлено, що:

у графі 1 зазначається дата придбання/реалізації алкогольних напоїв (дана графа заповнюється шляхом зазначення номера місяця звітного періоду, якщо придбання/реалізція продукції (у) одному(го) й тому(го)ж контрагенту(а) було декілька разів за звітний місяць – у графі 7 зазначається загальна кількість придбаної/реалізованої продукції за звітний місяць);

у графі 2 зазначається код адміністративно-територіальної одиниці згідно з додатком до Наказу № 49;

у графі 3 зазначається найменування або прізвище, ім’я, по батькові контрагента;

у графі 4 зазначаються місцезнаходження імпортера/експортера, суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи або місце проживання фізичної особи – суб’єкта господарювання (контрагента) та номер контактного телефону;

у графі 5 зазначається код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта суб’єкта господарювання. Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

у графі 6 зазначається відповідний код алкогольної продукції згідно з додатком до Наказу № 49;

у графі 7 зазначається обсяг придбаних/реалізованих алкогольних напоїв.

5). Форма звіту № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі».

Порядком заповнення форми звіту № 1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі» встановлено, що звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі (далі – Звіт № 1-ОТ) подають суб’єкти господарювання, які одержали ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.

Звіт № 1-ОТ в електронній формі подається засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.

У разі якщо суб’єкт господарювання має у своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами, Звіт № 1-ОТ заповнюється в цілому щодо підприємства з урахуванням усіх структурних одиниць.

Інформація подається за кодами та видами тютюнової продукції згідно з додатком до Наказу № 49.

Інформація про залишки тютюнової продукції на кінець звітного місяця подається згідно з розділом І Звіту.

Інформація у розрізі контрагентів подається згідно з розділами II та III Звіту № 1-ОТ.

Одиниці виміру, які застосовуються при складанні Звіту № 1-ОТ:

сигарети з фільтром – млн штук;

сигарети без фільтра – млн штук;

цигарки – млн штук;

сигари – млн штук;

сигарили – млн штук;

тютюн люльковий – тонни;

тютюн нюхальний – тонни;

тютюн смоктальний – тонни;

тютюн жувальний – тонни;

інші тютюнові вироби – млн штук або тонни;

тютюнова сировина УКТ ЗЕД 2401 – млн штук або тонни;

тютюнова сировина УКТ ЗЕД 2403 – млн штук або тонни.

Звіт № 1-ОТ складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, надається до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Головні управління ДФС подають зведений Звіт № 1-ОТ у розрізі підприємств до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним.

Звіт № 1-ОТ складається з трьох розділів (кожен розділ оформляється на окремому аркуші), зокрема, розділ І «Обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів», розділ II. Перелік контрагентів, у яких здійснювалося придбання тютюнових виробів та тютюнової сировини та розділ III. Перелік контрагентів, яким здійснювалася реалізація тютюнових виробів та тютюнової сировини.

Порядком заповнення розділу І «Обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів» встановлено, що:

у графах 1, 2 зазначаються відповідно код і вид тютюнових виробів та тютюнової сировини згідно з додатком до Наказу № 49;

у графі 3 зазначаються одиниці виміру тютюнових виробів (млн штук, тонни);

у графі 4 зазначається залишок тютюнових виробів на початок звітного місяця (у т.ч. суб’єкт господарювання – виробник у даному звіті зазначає у графі 4 залишки готової продукції (тютюнових виробів) на початок звітного місяця);

у графі 5 зазначається обсяг придбання тютюнових виробів усього за звітний період суб’єктом господарювання, який здійснює оптову торгівлю тютюновими виробами;

у графі 6 зазначається обсяг придбання тютюнових виробів суб’єктом господарювання тільки у виробника тютюнових виробів;

у графі 7 зазначається обсяг придбання тютюнових виробів суб’єктом господарювання за імпортом;

у графі 8 зазначається обсяг придбання тютюнових виробів суб’єктом господарювання тільки у підприємств оптової торгівлі тютюновими виробами;

у графі 9 зазначається обсяг реалізації тютюнових виробів усього за звітний період;

у графі 10 зазначається обсяг реалізації тютюнових виробів у роздрібній торгівлі;

у графі 11 зазначається обсяг реалізації тютюнових виробів підприємствам оптової торгівлі;

у графі 12 зазначається обсяг реалізації тютюнових виробів на експорт;

у графі 13 зазначається залишок тютюнових виробів на кінець звітного місяця (у т.ч. суб’єкт господарювання – виробник у даному звіті зазначає у графі 4 залишки готової продукції (тютюнових виробів) на кінець звітного місяця);

у графі 14 надаються необхідні пояснення.

Порядком заповнення розділів ІІ та ІІІ Звіту № 1-ОТ про перелік контрагентів, у яких/яким здійснювал(о)ася придбання/реалізація тютюнових виробів та тютюнової сировини встановлено, що:

у графі 1 зазначається дата придбання/реалізації тютюнових виробів (дана графа заповнюється шляхом зазначення номера місяця звітного періоду, якщо придбання/реалізція продукції (у) одному(го) й тому(го)ж контрагенту(а) було декілька разів за звітний місяць – у графі 7 зазначається загальна кількість придбаної/реалізованої продукції за звітний місяць);

у графі 2 зазначається код адміністративно-територіальної одиниці згідно з додатком до Наказу № 49;

у графі 3 зазначається найменування або прізвище, ім’я, по батькові контрагента;

у графі 4 зазначаються місцезнаходження імпортера/експортера, суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи або місце проживання фізичної особи – суб’єкта господарювання (контрагента) та номер контактного телефону;

у графі 5 зазначається код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта суб’єкта господарювання. Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

у графі 6 зазначається відповідний код тютюнової продукції згідно з додатком до Наказу № 49;

у графі 7 вказується обсяг придбаних/реалізованих тютюнових виробів.

6). Форма звіту № 1-РА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі».

Порядком заповнення форми звіту № 1-РА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі» встановлено, що звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі
(далі – Звіт № 1-РА) подають суб’єкти господарювання, які одержали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.

Звіт № 1-РА в електронній формі подається засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.

У разі якщо суб’єкт господарювання має в своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами Звіт № 1-РА заповнюється в цілому щодо підприємства з урахуванням усіх структурних одиниць (якщо суб’єкт господарювання має більше 1 ліцензії, то у графі «Реєстраційний номер ліцензії» зазначається загальна кількість ліцензій, графа «строк дії ліцензії» не заповнюється).

Інформація подається за кодами та видами алкогольних напоїв згідно з додатком до Наказу № 49.

Звіт № 1-РА складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органів ДФС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання.

Головні управління ДФС подають зведений Звіт за кодами продукції до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

У графах 1, 2 зазначаються відповідно код та вид алкогольної продукції згідно з додатком до Наказу № 49.

У графі 3 зазначається залишок алкогольних напоїв на початок звітного місяця.

У графі 4 зазначається обсяг придбання алкогольних напоїв усього за звітний період суб’єктом господарювання, який здійснює роздрібну торгівлю алкогольними напоями.

У графі 5 зазначається обсяг реалізації алкогольних напоїв усього за звітний період.

У графі 6 зазначається залишок алкогольних напоїв на кінець звітного місяця.

У графі 7 надаються необхідні пояснення.

7). Форма звіту № 1-РТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі».

Порядком заповнення форми звіту № 1-РТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі» встановлено, що звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі (далі – Звіт № 1-РТ) подають суб’єкти господарювання, які одержали ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, незалежно від форми власності до органів ДФС за основним місцем обліку в електронній формі.

Звіт № 1-РТ в електронній формі подається засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.

У разі якщо суб’єкт господарювання має у своєму складі структурні одиниці, які не є юридичними особами, Звіт № 1-РТ заповнюється в цілому щодо підприємства з урахуванням усіх структурних одиниць (якщо суб’єкт господарювання має більше 1 ліцензії, то у графі «Реєстраційний номер ліцензії» зазначається загальна кількість ліцензій, графа «строк дії ліцензії» не заповнюється).

Інформація подається за кодами та видами тютюнової продукції згідно з додатком до Наказу № 49.

Одиниці виміру, які застосовуються при складанні Звіту № 1-РТ:

сигарети з фільтром –  млн штук;

сигарети без фільтра –  млн штук;

сигари –  млн штук;

інші тютюнові вироби – млн штук або тонни.

Звіт № 1-РТ складається окремо за кожний місяць та до 10 числа місяця, що настає за звітним, подається до органу ДФС за місцем реєстрації суб’єкта господарювання.

Головні управління ДФС за місцем реєстрації суб’єкта господарювання  подають зведений Звіт № 1-РТ за кодами продукції до ДФС в електронному вигляді до 13 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

У графах 1, 2 зазначаються відповідно код та вид тютюнових виробів згідно з додатком до Наказу № 49.

У графі 3 зазначається залишок тютюнових виробів на початок звітного місяця.

У графі 4 зазначається обсяг придбання тютюнових виробів усього за звітний період суб’єктом господарювання, який здійснює роздрібну торгівлю тютюновими виробами.

У графі 5 зазначається обсяг реалізації тютюнових виробів усього за звітний період.

У графі 6 зазначається залишок тютюнових виробів на кінець звітного місяця.

У графі 7 надаються необхідні пояснення.

Крім цього, Наказом № 49 визначено такими, що втратили чинність, накази Державної податкової адміністрації України:

від 13 жовтня 2005 року № 449 «Про затвердження форм звітів щодо обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 листопада 2005 року за № 1311/11591;

від 30 травня 2006 року № 302 «Про затвердження Змін до форм звітів
№ 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»,

№ 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв» та № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 червня 2006 року за
№ 719/12593;

від 24 вересня 2007 року № 549 «Про затвердження Змін до форм звітів № 1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту», № 2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв» та № 3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2007 року за № 1152/14419;

від 27 квітня 2006 року № 228 «Про затвердження форм звітів щодо придбання та реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 червня 2006 року за № 713/12587;

від 04 вересня 2007 року № 518 «Про затвердження Змін до форм звітів щодо придбання та реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів та інструкцій щодо їх заповнення, затверджених наказом ДПА України від 27.04.2006 № 228», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 вересня 2007 року за № 1065/14332.

Зазначений наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування, тобто 21.04.2016.

Відповідно до Закону № 481 передбачено отримання окремих ліцензій на відповідний вид діяльності, а саме:

на виробництво спирту етилового; на виробництво спирту коньячного; спирту плодового; на виробництво спирту етилового ректифікованого виноградного; на виробництво спирту етилового ректифікованого плодового; на виробництво спирту-сирцю виноградного; на виробництво спирту-сирцю плодового; на право оптової торгівлі спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим. Таким чином, суб’єкти які мають зазначені ліцензії подають Звіт
№ 1-РС;

на виробництво алкогольних напоїв – Звіт № 2-РС;

на виробництво тютюнових виробів – Звіт № 3-РС;

на право оптової торгівлі: алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту); алкогольними напоями – сидром та перрі (без додання спирту) –Звіт № 1-ОА;

на право оптової торгівлі тютюновими виробами – Звіт № 1-ОТ;

на роздрібну торгівлю: алкогольними напоями; сидром та перрі (без додання спирту) – Звіт № 1-РА;

на роздрібну торгівлю тютюновими виробами – Звіт № 1-РТ.

Суб’єкти господарювання, які отримали зазначені вище ліцензії подають Звіти за формами № 1-РС, № 2-РС, № 3-РС, № 1-ОА, № 1-ОТ, № 1-РА та
№ 1-РТ починаючи з 1 травня до 10 травня за звітний період – квітень 2016 року.

Електронні формати за новими формами для використання розробниками систем підготовки звітності розміщено на офіційному веб-сайті ДФС (розділ «Електронна-звітність»-«Платникам податків про електронну звітність»-«Інформаційно-аналітичне забезпечення»-«Реєстр електронних форм податкових документів»).

 

 

Зміни в процедурі обліку платників єдиного внеску

Головне управління ДФС  у Харківській області повідомляє, що наказом Міністерства фінансів України від 03.03.2016 року № 308, який набув чинності 15.04.2016 року, внесено деякі зміни в Порядок обліку платників єдиного внеску, затверджений його наказом від 24.11.14 р. № 1162.

Зокрема, у разі зняття з обліку платника ЄСВ у зв’язку з його припиненням орган фіскальної служби надсилатиме відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою № 11-ЄСВ безпосередньо суб’єкту державної реєстрації. Це відбуватиметься до завершення строку, відведеного для заявлення кредиторами своїх вимог, та у день отримання запиту від останнього. Форма № 11-ЄСВ запроваджена замість довідки про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою № 3-ЄСВ.

Якщо суб’єкта державної реєстрації було поінформовано про відсутність заборгованості в платника ЄСВ, а потім до проведення державної реєстрації його припинення така заборгованість виникла, то відповідну інформацію орган фіскальної служби передає до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Після її погашення орган фіскальної служби знову-таки повинен направити повідомлення в ЄДР.

Щодо самого платника ЄСВ, який припиняє діяльність, то отримати відомості про наявність заборгованості за формою № 11-ЄСВ він зможе після свого звернення до органу фіскальної служби. Дану форму він надішле комісії з припинення (ліквідаційній комісії, ліквідатору) або відповідальній особі платника ЄСВ.

 

Протягом січняквітня до бюджетів всіх рівнів надійшло близько 11,0 млрд. грн. податків та зборів

Це на  6,3 млрд. грн. більше ніж за відповідний період минулого року. Темп росту збору платежів склав  – 237,5 %.

Індикативний показник ДФС України виконано на 147,3%, додатково отримано 3,5 млрд. грн.

Зокрема, до Державного бюджету надійшло 8,4 млрд.грн, решта – 2,5 млрд. грн.- до скарбниць місцевих громад.

Цьогорічні надходження до Державного бюджету в 2,9 рази (або на 5,5 млрд. грн.) більше, ніж за відповідний період минулого року. Місцеві бюджети протягом січня-квітня 2016 року отримали на 51,4% або на 847,4 млн. грн. більше ніж у січні-квітні 2015 року.

У квітні 2016 до бюджетів усіх рівнів зібрано 2,5 млрд. грн. платежів, що на 1,0 млрд. грн. більше ніж за квітень 2015 року.

Індикативний показник ДФС України виконано на 110,9%, додатково отримано 241,7 млн. грн.

За місяць до Державного бюджету зібрано 1,8 млрд.грн. (на 783,1 млн. грн. або в 1,8 рази  більше ніж за квітень минулого року), до місцевих бюджетів – 700,8 млн. грн.  (на 244,2 млн.грн. більше ніж у квітні 2015 року).

Як зазначає в.о. начальника ГУ ДФС у Харківській області Микола Рибаков, досягнення таких суттєвих показників є результатом переорієнтації фіскального відомства на сервісну службу та ефективної роботи з протидії ризиковим схемам й тіньовому бізнесу.

«Удосконалення процесу обслуговування суб’єктів господарювання та електронних сервісів, з одночасним відпрацюванням ризикових підприємств та ліквідацією схем ухилення від оподаткування – все це позитивно вплинуло на пожвавлення підприємницької активності. Результат – збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів», – підкреслюють  в ГУ.

 

Податкова міліція викрила махінації з металобрухтом

Працівники слідчо-оперативних підрозділів ГУ ДФС у Харківській області зупинили діяльність групи підприємців з Дніпропетровська, які щомісяця незаконно вивозили з Харківщини від 500 до 1000 тон металобрухту.

Кілька мешканців Дніпропетровська організували  на території Харківської області пункт прийому різноманітного металобрухту у населення. При цьому бізнесмени використовували реквізити фіктивних підприємств. Встановлено, що щомісячний обіг «тіньових» операцій складав від 1,5 до 3 млн. гривень.

«В рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань заознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 Кримінального кодексу України, працівники податкової міліції провели низку заходів для припинення зазначеної незаконної діяльності, – розповідає виконуючий обов’язки першого заступника начальника ГУ ДФС у Харківській області Андрій Бєжанов. – На блок посту ДАІ при в’їзді до Харківської області було затримано та проведено обшук двох автомобілів, в яких кур’єр та учасники групи перевозили готівку на закупівлю металобрухту з м. Дніпропетровськ. Після цього працівники слідчо-оперативних підрозділів провели обшуки в офісі, місцях прийому металобрухту та за адресами проживання зазначених підприємців».

У ходів слідчо-оперативних заходів було виявлено та вилучено документацію, чорнові записи, які підтверджують реальний тіньовий обіг металобрухту, автомобіль та грошові кошти на загальну суму у 950 тис. грн.

Крім цього проведено обшук в банківській скриньці одного з учасників групи, під час якого було виявлено та вилучено 651 тис. грн.

Наразі слідство за даним фактом триває.

 

На Харківщині співробітники фіскальної служби навчають підростаюче покоління азам податкової грамотності

Зустрічі із школярами, дні відкритих дверей, тематичні уроки, лекції та екскурсії  – фахівці ГУ ДФС у Харківській області використовують найрізноманітніші форми спілкування з дітьми, адже розуміють, що така просвітницька та роз’яснювальна робота у майбутньому обов’язково дасть свої позитивні результати.

На цей раз співробітники відділу комунікацій Головного управління завітали до учнів Харківської обласної школи-інтернату «Обдарованість», щоб в рамках «Деклараційної кампанії-2016» провести відкритий урок.

У ході такого незвичного уроку хлопці та дівчата з 11 класу дізналися про особливості проведення цьогорічної деклараційної кампанії. Їм розповіли про доходи, які підлягають декларуванню, про терміни звітування, про можливість надання декларації в електронному вигляді, а також про податкову знижку.

Остання тема, до речі, зацікавила  учнів найбільше, адже незабаром вони усі планують стати студентами. Тож старшокласникам ретельно роз’яснили алгоритм розрахунку суми податкової знижки для компенсації витрат на навчання та розповіли про документи, які необхідно мати, щоб повернути гроші.

Наприкінці зустрічі фахівці фіскальної служби висловили сподівання, що отримані знання стануть учням у нагоді та допоможуть у подальшому дорослому житті.

 

Визначення земельного податку з співвласників багатоквартирного житлового будинку

Головне управління ДФС у Харківській області повідомляє, що відповідно до ст. 269 Податкового кодексу України(далі – ПКУ) платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.

Водночас статтею 287 ПКУ визначено, що з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю.

Також у статті 287 ПКУ наведений порядок розрахунку земельного податку з співвласників багатоквартирного житлового будинку. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

Разом з цим, підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру, який містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим земельних ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристики, розподіл серед власників землі та землекористувачів (ст.14, ст.286 ПКУ).

Для обчислення суми земельного податку необхідно звернутися до територіальних органів Держгеокадастру за місцезнаходженням земельних ділянок для отримання витягів із Державного земельного кадастру про розмір нормативної грошової оцінки земельних ділянок. В цих документах буде визначено площі земельних ділянок, по яких право власності або користування об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків або підприємствами, установами і організаціями, що здійснюють управління такими будинками, набуто та оформлено відповідно до законодавства.

Звертаємо увагу, що юридичним особам, які не оформили відповідно до законодавства право власності або користування землею, необхідно звернутися до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для оформлення та реєстрації відповідних прав на такі земельні ділянки.

 

Ви можете залишити коментар, або посилання на Ваш сайт.