wordpress themes.

Просмотры: 80

Внесено зміни до Довідника ознак доходів

  • Згідно з наказом Міністерства доходів і зборів України від 21.01.2014 р. № 49 у Довіднику ознак доходів змінено назви деяких ознак доходів за колишньою нумерацією, а саме:
  • «108» – Доходи, отримані внаслідок реалізації заставленого майна, майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв’язку з невиконанням платником податку своїх зобов’язань за договором кредиту (позики);
  • «118» – Сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється відповідно до пункту 170.9 статті 170 розділу IV Податкового кодексу;
  •  «127» –  Інші доходи;
  •  «129» – Сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, та на боргові зобов’язання Національного банку України;
  • «144» – Вартість вугілля та вугільних, торф’яних брикетів, безоплатно наданих платнику податку в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
  • Слід зазначити, що Податковий розрахунок ф. № 1ДФ подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу.
  • Вперше Податковий розрахунок за формою, затвердженою Наказом №49,  подається за звітний період – І квартал 2014 року.
Ви можете залишити коментар, або посилання на Ваш сайт.