wordpress themes.

Просмотры: 115

Реєстраційний номер облікової картки платника податків – не примусовий

«Податковим кодексом України збережене право фізичних осіб – платників податків з релігійних переконань відмовитись від податкового номера та альтернативна форма обліку таких платників. Окрім того, запроваджено облік всіх фізичних осіб – платників податків шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Облік осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, ведеться в окремому реєстрі Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за прізвищем, ім’ям, по батькові і серією та номером діючого паспорта без використання реєстраційного номера облікової картки. У паспортах зазначених осіб контролюючими органами робиться відмітка про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.» – проінформувала в.о. начальника Богодухівської ОДПІ Валентина Жилко.

Фізична особа, яка відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, має особисто подати відповідному контролюючому органу повідомлення про таку відмову, яке є водночас заявою для обліку в окремому реєстрі Державного реєстру, пред’явити паспорт громадянина України та, у разі необхідності, інші документи.

Взяття на облік таких осіб здійснюється протягом п’яти робочих днів від дня подання до контролюючого органу Повідомлення (ф.№1-П). Воно подається до контролюючого органу за місцем проживання або за власним бажанням – до контролюючого органу за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування. Для заповнення повідомлення використовуються дані паспорта громадянина України та інших документів, які подаються у разі зміни паспортних даних.

Після взяття на облік, за зверненням фізичної особи контролюючий орган вносить до паспорта відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Ви можете залишити коментар, або посилання на Ваш сайт.