wordpress themes.

Просмотры: 299

Порядок заповнення нової форми видаткового касового ордеру

Заповнення видаткового касового ордеру здійснюється наступним чином:
– у рядку „Найменування підприємства (установи, організації)” вказується назва юридичної особи, яка видає готівкові кошти;

– у рядку „Видатковий касовий ордер №” ставиться номер та дата оформлення касового ордеру;

– у колонках таблиці зазначаються номер документа, дата складання, номер кореспондуючого рахунку, код аналітичного рахунку, сума, код цільового призначення;

– у рядку „Видати” касиром або іншою особою, на яку за письмовим наказом керівника покладаються обов’язки, установлені для касирів, у рядку «Видати» касового ордеру, що оформляється на загальну суму проведених касових операцій вказуються прізвище, ім’я, по батькові особи, відповідальної за здійснення вказаної господарської операції і правильність її оформлення;
– у рядку „Підстави” відображаються підстави щодо видачі даних коштів;
– у рядку „Сума” зазначається фактично видана сума коштів;
– у рядках „Керівник” та „Головний бухгалтер” зазначаються підпис, прізвище та ініціали керівника і головного бухгалтера;

–         у рядку „Одержав” відображається сума прописом сума отриманих коштів

та дата отримання;

–         у рядку „Підпис одержувача” проставляється підпис особи, яка отримала

кошти. У наступному рядку зазначається найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача;

– у рядку „Видав касир” зазначається підпис, прізвище та ініціали касира, який видав кошти.

Зазначимо, що нові типові форми касових документів, зокрема прибуткові та видаткові касові ордери затверджено Постановою Правління Національного банку України від 29 квітня 2009 року № 252 „Про затвердження змін до положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”.

Ви можете залишити коментар, або посилання на Ваш сайт.