wordpress themes.

Просмотры: 182

Пам’ятка про нововведення в оподаткуванні податковм на додану вартість з 1 січня 2014 року

Пам’ятка про нововведення в оподаткуванні податковм на додану вартість з 1 січня 2014 року.

Законами України від 24.10.13 № 657-УП „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень” та від 19.12.13 №713- VII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок окремих податків” змінено окремі норми Кодексу, якими визначається порядок оподаткування податком на додану вартість.

1.   Ставка податку

Збережено до 31 грудня 2014 року включно ставку податку у розмірі 20 відсотків; з 1 січня 2015 року – 17 відсотків (пункт 10 підрозділу 2 Розділу XX Кодексу).

2.  Відмінено видачу свідоцтва про реєстрацію особи платником
податку на додану вартість,
тому відсутність в податковій звітності з
податку на додану вартість та в податкових накладних, які складаються при
здійсненні платником податку операцій з постачання товарів/послуг, та в
інших документах, починаючи з 1-го січня 2014 року номера свідоцтва про
реєстрацію платника податку на додану вартість не є порушенням порядку їх
заповнення.

  1. 3.      Можливість добровільної реєстрації платником податку на додану вартість для осіб, які лише планують здійснювати господарську діяльність (до внесення змін за добровільним рішенням могли зареєструватись платником податку лише особи, які здійснювали оподатковувані операції з постачання товарів/послуг).
  2. 4.      Змінено порядок виключення з реєстру платників податку на додану вартість (підпункт «з» пункту 184.1 статті 184 Кодексу) анулювання реєстрації платника податку на додану вартість відбувається, зокрема, у випадку, якщо припинено дію договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції або закінчився строк, на який утворено особу, зареєстровану як платник податку.
  3. 5.      Змінено порядок визначення бази оподаткування податком на додану вартість (з 01.09.2013 року).

База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості (у разі здійснення контрольованих операцій – не нижче звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу) з урахуванням загальнодержавних податків та зборів. При здійсненні операцій з постачання послуг стільникового рухомого зв’язку до бази оподаткування податком на додану вартість таких послуг не включається збір на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості таких послуг (пункт 188.1 статті 188 Кодексу).

 

6. Внесено зміни до переліку пільгових операцій в частині оподаткування податком на додану вартість:

6.1.3 01.01.2014 було передбачено:

При ввезенні на митну територію України суб’єктами господарювання природного газу за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00 сплачується податок на додану вартість при його митному оформленні (виключено пункт 197.14 статті 197 Кодексу).

Законом від 16.01.2014 №727-VII „Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України …” таку норму скасовано. Цей Закон набирає законності з дня, наступного за днем його опублікування. Таким чином, збережено порядок звільнення від оподаткування операції із ввезення на митну територію України природного газу за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00, що діяв до 1 січня 2014 року, операції з постачання такого газу на території України оподатковуються за ставкою 20%.

6.2. Призупинено дію пункту 15 Підрозділу 2 Розділу XX Кодексу (в частині звільнення від оподаткування операцій з постачання зернових та технічних культур).

Доповнено новим пунктом 197.21 статтю 197 Кодексу. Передбачено звільнення від оподаткування операції з постачання на митній території України та вивезення в митному режимі експорту зернових культур товарних позицій 1001 – 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 згідно з УКТ ЗЕД, крім постачання та вивезення в митному режимі експорту таких зернових та технічних культур сільськогосподарськими підприємствами – виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств – виробників, а також крім постачання таких зернових та технічних культур Аграрним фондом у разі їх придбання з податком на додану вартість.

Норми цього пункту не застосовуються до операцій з постачання зернових культур товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД і такі операції оподатковуються податком на додану вартість у порядку, встановленому цим Кодексом.

Т.ч. операції з вивезення в митному режимі експорту зернових культур товарних позицій 1001 – 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 згідно з УКТ ЗЕД, за винятком вказаних вище позицій, сільськогосподарськими підприємствами виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі культури у сільськогосподарських підприємств – виробників, підлягають оподаткуванню за нупьовою ставкою.

А операції з постачання на митній території України таких зернових та технічних культур, сільськогосподарськими підприємствами -виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі культури у сільськогосподарських підприємств — виробників, а також постачання Аграрним фондом, оподатковуються за ставкою 20%.

 

6.3. Продовжено звільнення від оподаткування податком на додану варітсть:

до 31 грудня 2014 року – операцій з постачання необроблених шкур та чиненої шкіри без подальшої обробки (у тому числі при ввезенні таких товарів на митну територію України) У разі вивезення в митному режимі експорту таких товарів нульова ставка не застосовується (пункт 16 Підрозділу 2 Розділу XX Кодексу)..

до 1 січня 2015 року – операцій з постачання, у тому числі операції з імпорту та експорту відходів та брухту чорних і кольорових металів та деревини, з 1-го січня 2014 року дана пільга поширюється також і на операції з постачання паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД (пункт 23 Підрозділу 2 Розділу XX Кодексу).

7.   Змінено редакцію пункту 200.6 статті 200 Кодексу, платники
податку на додану вартість, які з 1-го січня 2014 року задекларують
бюджетне відшкодування у зменшення податкових зобов’язань наступних
звітних (податкових) періодів в подальшому мають право змінити
напрямок бюджетного відшкодування та отримати його коштами (при
умові, що воно не було зараховане в рахунок зменшення податкових
зобов’язань).

8.     Виключено підпункт “ї” пункту 201.1, яким передбачалось
зазначення в податковій накладній номер та дата митної декларації, за
якою було здійснено митне оформлення товару, ввезеного на митну
територію України.

9.   Зміни до пункту 201.10 статті 201 Кодексу, якими визначено, що
право на подання скарги на постачальника (у випадку відмови надати
податкову накладну або в разі порушення порядку її заповнення та/або
порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних)
зберігається
за платником протягом 60 календарних днів, що настають за граничним
терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у
якому не надано податкову накладну або порушено порядок її заповнення
та/або порядок реєстрації в Єдиному реєстрі.

10.     Сума податку на додану вартість, нарахована переробним
підприємством при здійсненні операцій з постачання власної виробленої
продукції, належить сплаті до спеціального фонду Державного бюджету
України та на спеціальний рахунок, відкритий в органі державної
казначейської служби, у розмірах 50 відсотків та 50 відсотків відповідно.
(підпункт 6 пункту 1 Підрозділу 2 Розділу XX Кодексу).

Першим звітним (податковим) періодом, для такої сплати буде січень 2014 року.

Наказами Міністерства доходів і зборів України від 13.11.2013 № 678 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 11 грудня 2013 року за №2094/24626), від 25.11.13 № 708 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 16 грудня 2013 року за №2118/24650) затверджено нові форми податкової звітності та реєстрів виданих та отриманих податкових накладних з податку на додану вартість та від 30.12.2013 №891 затверджено Методичні рекомендації щодо застосування постанови КМУ від 25.01.2012 №73.

1.   Затверджено форми податкової звітності з податку на додану
вартість та Порядок їх заповнення
(наказ Міністерства доходів і зборів
України від 13.11.2013 № 678).

Наказом Міністерства фінансів України від 13.11.2013 №944 скасовано наказ Міністерства фінансів України від 25 листопада 2011 року № 1492.

Нові форми податкової звітності з податку на додану вартість вводяться в дію для звітності, поданої починаючи з 1 лютого 2014 року .

Внесено зміни до додатків Д1, ДЗ, Д5, Д6 до Декларації.

2.   Затверджено форму реєстру виданих та отриманих податкових
накладних та порядок його ведення
(наказ Міністерства доходів і зборів
України від 25.11.13 № 708).

Наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2013 № 957 скасовано наказ Міністерства фінансів України від 17 грудня 2012 року № 1340.

Починаючи з 1-го січня 2014 року Реєстр ведеться платниками за формою, що затверджена Наказом № 708, та подається до контролюючих органів, відповідно, лише з 01 лютого 2014 року.

3.   Відповідно до пункту 200.22. статті 200 Кодексу камеральна
перевірка податкової звітності платників податку, які мають позитивну
податкову історію
проводиться протягом п’яти календарних днів з дня
подання податкової декларації.

Ви можете залишити коментар, або посилання на Ваш сайт.