wordpress themes.

Просмотры: 134

ОРЕНДА ДЕРЖМАЙНА: ЯК ОФОРМИТИ ПОДАТКОВУ НАКЛАДНУ

Розраху­нок орендної плати, коли предметом оренди є нерухоме майно, що знаходиться у власності держави, здійснюється відповідно до Методики, затвердженої постановою КМУ від 04.10.95 р. № 786.

Якщо орендодавцем є Фонд державного майна України, його регіональне відді­лення або представництво, то орендна плата роз­поділяється між бюджетом та орендодавцем у такому порядку: 70 % орендар перераховує до державного бю­джету, 30% – підприємству, на балансі якого знахо­диться орендоване майно.

Майно, що належить державі, перебуває на балансі державних підприємств (балансоутримувачів).

Якщо орендар отримав в оперативну оренду примі­щення від балансоутримувача сума  орендної плати в  договорі зазначається без урахування ПДВ,  нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється відповідно до законодавства

У п. 188.1 Податкового кодексу ска­зано, що для цілей ПДВ база оподаткування визначається виходячи із ціни договору. Отже,  об’єктом оподаткування буде базовий розмір місячної суми орендної пла­ти .

Податкові зобов’язання з ПДВ виникають у балансоутримувача за правилом першої події (п. 187.1 ПК).

На дату виникнення податкових зобов’язань підприємство – балансоутримувач має випи­сати орендареві податкову накладну на всю суму орендної плати, передбачену догово­ром оренди. Причому неза­лежно від того, хто здійснює розподіл орендної плати (орендар чи сам балансоутримувач) .

При перерахуванні сум оренди, орендареві необхідно оформити три платіжні документи:

один – на перерахування до бюджету 70 % суми орендної плати без урахування ПДВ;

другий – на перерахування балансоутримувачу другої частини орендної плати 30%  і крім того ПДВ на цю частину;

третій – на перерахування балансоутримувачу суми ПДВ, яка припадає на частину орендної плати, що сплачується до бюджету.

Підпунктом 196 1.15 ПК передбачено, що операції зі сплати орендної плати не є об’єктом обкладен­ня ПДВ за дотримання таких умов:

якщо в оренду передається цілісний майновий комплекс (його структурний підрозділ);

якщо орендодавцем згідно з договором оренди є орган державної влади або орган місцевого самоврядування і при цьому орендний платіж у повному обсязі перераховується орендарем до бюджету.

 

Ви можете залишити коментар, або посилання на Ваш сайт.